ดอกไม้หน้าหีบทองพระราชทาน ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน ดอกไม้ประดับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดอกไม้หน้าศพสวยหรูประดับนกยูงสง่างาม แบบที่

-