ดอกไม้หน้าหีบพระราชทาน ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน ดอกไม้ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดอกไม้ในพิธีพระราชทานเพลิง ดอกไม้งานศพสีขาวสวยหรูและทรงเกียรติประดับนกยูง แบบที่ 2

-